Polítiques de privacitat

Les dades personals recollides seran objectes de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.

L'usuari Garanteix que les dades personals facilitades a La Balear són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.

La Balear, com a responsable del fitxer automatitzat, garantint el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d 'ACORD amb la L.O. 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, en super cas, avaladors de l'entitat jurídica firmant queden informats i presten sumi Consentiment la incorporació de sobre dades als fitxers automatitzats existents.

Aquests Fitxers han quedat registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei vigent.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals Té com a finalitat el manteniment de la relació comercial amb La Balear, la gestió, administració, prestació, ampliació i millor dels serveis en què l'usuari decideixi donar-se d'alta, així com l'enviament por medios tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial Sobre productes i serveis oferts per La Balear.

La Balear ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar Aquells Altres Mitjans i Mesures tècniques addicionals al super abast per evitar la Perdut, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a La Balear. No obstant això, l'usuari hauria de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris Tenen Drets reconeguts i podran exercir els Drets d'accés, cancel·lació, rectificacions i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb La Balear.


logo-footer1.png
¡Apadrina!
5€ per tu, 5€ pel teu amic
logo-footer2.png
Prog. Fidelització
10€ gastats=0,10€ guanyats
logo-footer3.png
Pagament Segur
Paga amb targeta o Paypal. 100% segur i fiable
logo-footer4.png
Enviament 24-72h.
Gratis en compres superiors a 29€ y menors de 5Kg.